สวัสดี
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบข่าวสารของวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ สร้างโปรไฟล์ของคุณ
ขั้นตอนการทำแบบฝึกหัด

1.ล็อกอินเข้าสู่ระบบ LMS
2.คลิกที่ห้องเรียนของฉัน
3.เลือกวิชาที่ต้องการเข้าสู่บทเรียน
4.คลิกที่แท็บแบบทดสอบ จะปรากฏข้อหัวแบบทดสอบต่างๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบฝึกหัดนั้นๆ
5.แบบฝึกหัดมีทั้งหมด 4 แบบ 1.ตัวเลือก กขคง 2.ถูกผิด 3.เขียนตอบ 4.ส่งไฟล์

แบบฝึกหัด